Kontakt

TOTAL HEMIJA D.O.O.
Preduzeće za uvoz i izvoz hemijskih proizvoda na malo i veliko

• PIB: 110246012
• Matični broj: 21323918

Telefoni
• Tel: +381 63 859 5514
• Tel: +381 69 2595514

Podaci o sedištu
• Adresa: Cara Lazara 9, 19210 Bor, Srbija

Ogranak Beograd
• Adresa: Mite Ružića 8, 11000 Beograd, Srbija

Računi:
• Dinarski: 205-249864-15 – Komercijalna banka AD Beograd
• Devizni: 35205007010049106909

X